اطلاعیه شماره 1

2 minute read

Published:

قابل توجه دانشجویان دکتری

انگیزه نامه

داوطلبانی که قصد تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و با راهنمایی اینجانب را دارند، انگیزه نامه مطابق متن زیر تهیه کرده و به بنده ایمیل کنند. اگر این ایمیل قبل از روز مصاحبه به دست من برسد بهتر خواهد بود و می توانم سوالات درجلسه مصاحبه را بهتر جهت دهی کنم. دانشجویان فعلی نیز که استاد راهنمای خود را مشخص نکرده اند لازم است چنین نامه ای را تنطیم کنند.

مطالبی که باید در یک انگیزه نامه نوشته شود

نام مخاطب نامه: جناب آقای / سرکار خانم دکتر

در پاراگراف اول به طور کامل خود را معرفی کنید. در چه دانشگاهی درس خوانده اید. هدف کلی شما از نوشتن این نامه چیست و هدف خاص شما دقیقا چه چیزی است؟ چه موضوعی را میخواهید در دکتری به عنوان موضوع تحقیقاتی کار کنید و چرا؟ چه فعالیت های علمی تاکنون در این راستا داشتید. توانمندی های شما در این راستا چه چیزهایی هستند؟ چه درس هایی را در این رابطه گذرانده اید؟ چه ارتباطی بین این موضوع و سابقه تحصیلی شما وجود دارد؟ چه دور هایی را در این رابطه شرکت کرده اید و چه چیزهایی از این دوره ها یاد گرفته اید؟ توانمندی شما در درک متون اصلی چقدر است . وضعیت شما در امتحان زبان انگلیسی چیست؟

در پاراگراف دوم، موضوع دیگری که شما به آن علاقه دارید و تمامی سوالاتی را که در پاراگراف قبلی پاسخ گفتید را در این جا برای این موضوع جدید نیز بیان کنید.

در پاراگراف سوم، دلایل خود برای انتخاب این دانشگاه و استاد مربوطه را با ذکر جزییات مشخص کنید و اینکه در صورت پذیرش، چه تضمینی را ارائه می کنید که بیانگر قاطعیت شما در ادامه موفقیت آمیز دوره دکتری و رعایت حضور مستمر شما در محل تحصیل باشد.

در پاراگراف چهارم حداقل دو نفر از اشخاصی که بتوانند در مورد شما توضیحات بیشتری ارائه کنند و توصیه نامه مناسبی ارائه کنند، با ذکر شماره تلفن و آدرس ایمیل و محل خدمت، را معرفی کنید. ترجیحا یکی از آنها استاد راهنمای شما در پایان نامه ارشد باشد. نفر دوم ممکن است یکی از اساتید شما در دوره­­ی کارشناسی ارشد یا کارشناسی باشد که با توانمندی های علمی، اخلاقی و اجتماعی شما آشنایی بیشتری دارد.

در پایان نحوه تماس با خودتان را با بیان شماره تلفن و آدرس ایمیل و سایر روشهای دسترسی بیان کنید. همچنین اگر مدارکی علاوه بر آنچه به دانشگاه دادید و احتمال می دهید در تصمیم گیری های مفید باشد به همراه رزومه تحصیلی خود پیوست کنید. در مجموع شما باید مطمئن شوید که با این نامه استاد مورد نظر را قانع کرده اید که از بین انبوه داوطلبان ، شما یکی از افراد نهایی باشید. توجه داشته باشد که حجم نامه بیش از دو صفحه نباشد.

در صورت نیاز با من تماس بگیرید